image banner
Admin
Sở TN-MT trả lời cử tri xã Minh Long, Chơn Thành
Lượt xem: 198

BPO - Cử tri xã Minh Long, huyện Chơn Thành đề nghị UBND tỉnh: Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả phân tích, giám định, đánh giá chất lượng nguồn nước dòng suối 1 đoạn chảy qua địa bàn xã Minh Long mà sở đã lấy mẫu ngày 4-12-2017. Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc xả nước thải ra môi trường của các công ty trong Khu công nghiệp (KCNMinh Hưng III, vì hiện nay gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến dòng suối  đoạn chảy qua địa bàn xã Minh Long và có biện pháp khắc phục triệt để vấn đề này. Đề nghị Sở TN-MT  kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các công ty khai thác cao lanh trên địa bàn xã, vì các công ty cao lanh khai thác khoáng sản gây ảnh hưởng mạch nước ngầm, việc vận chuyển cao lanh gây ô nhiễm bụi cho các hộ dân xung quanh, các hố khai thác có độ sâu từ 20m đến 30m và diện tích lớn không được rào chắn cẩn thận tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân.

Sở TN-MT trả lời về việc công bố kết quả phân tích, giám định, đánh giá chất lượng nguồn nước dòng suối 1 đoạn chảy qua xã Minh Long, huyện Chơn Thành: Theo phản ánh của cử tri xã Minh Long ngày 4-12-2017, Sở TN-MT đã tổ chức kiểm tra, khảo sát và lấy mẫu môi trường tại suối 1 đoạn chảy qua xã Minh Long, huyện Chơn Thành. Sau khi lấy mẫu đã tiến hành phân tích các thông số gồm: pH, TSS, COD, BOD5, DO, Nitrat (NO3-), phosphat (NO43-), Pb, Fe, Amoni, dầu mỡ, tổng Coliform. Qua kết quả phân tích mẫu cho thấy các thông số được phân tích đều đạt QCVN 08-MT:2015.BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Về việc tăng cường công tác kiểm tra việc xả nước thải ra môi trường của các công ty trong KCN Minh Hưng III: KCN Minh Hưng III cho Công ty cổ phần Cao su Bình Long làm chủ đầu tư hạ tầng KCN, trong quá trình hoạt động công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh của các đơn vị thứ cấp trong KCN đạt quy chuẩn, kỹ thuật trước khi thải ra môi trường. Tuy hiện hiện tại, trong KCN Minh Hưng III có trường hợp của Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ. Trong quá trình hoạt động nhà máy chế biến gỗ của công ty mặc dù không phát sinh nước thải sản xuất mà chỉ phát sinh lượng nước mưa từ bãi gỗ nguyên liệu, nhưng lượng nước này được công ty thu gom vào hệ thống xử lý nước thải nhằm xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên, đến mùa mưa thì hệ thống xử lý lượng nước mưa từ bãi gỗ nguyên liệu không đủ khả năng thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước mưa phát sinh từ bãi gỗ. Vì vậy, cứ đến thời điểm này thì phát sinh kiến nghị, phản ánh của người dân.

Vấn đề này, Sở TN-MT đã nhiều lần kiểm tra theo phản ánh của người dân, lần kiểm tra gần nhất là vào ngày 6-6-2018. Qua kiểm tra cho thấy, hiện tại công ty đã có phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý lượng nước mưa từ bãi chứa gỗ nguyên liệu của công ty. Ngày 19-3-2018, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc chấp thuận phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý lượng nước mưa từ bãi chứa gỗ nguyên liệu của Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha với phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước mưa từ bãi chứa gỗ nguyên liệu như sau:

Công xuất của hệ thống là 600m3/ngày.đêm (hệ số an toàn k = 1,2). Công suất xử lý tối đa 500m3/ngày. Công nghệ xử lý: Nước mưa qua khu vực bãi chứa gỗ - song chắn rác - hồ chứa (dung tích 14.909m3) - thiết bị keo tụ,tạo bông, khử trùng - bể lắng thép - hồ sinh học 1 (dung tích 3.161m3) - hồ sinh học 2 (dung tích 3.227m3) - bể chứa (dung tích 100m3) - mương thoát nước của KCN Minh Hưng III. Thời gian cải tạo, nâng cấp: Thực hiện từ tháng 3-2018 và đến tháng 5-2018 phải hoàn thành và đưa vào hoạt dộng chính thức. Việc xử lý lượng nước mưa từ bãi chứa gỗ nguyên liệu phải đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT với hệ số (Kq = 0,9; Kf = 1) trước khi thải ra môi trường. Trường hợp khi trời mưa nhiều thì được bơm sang xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng III, với lưu lượng tối đa khoảng 1.500m3/ngày.đêm.

 Tuy nhiên, hiện nay công ty vẫn chưa thực hiện hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước mưa từ bãi gỗ theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 19-3-2018 của UBND tỉnh Bình Phước. Hiện tại, lượng nước mưa từ bãi gỗ nguyên liệu một phần được thu gom vào hệ thống xử lý và lưu giữ tại đây, một phần được bơm sang xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng III. Tại thời điểm kiểm tra thực tế không phát hiện được việc công ty xả nước mưa từ bãi gỗ nguyên liệu chưa qua xử lý ra môi trường. Tuy nhiên, theo phản ánh của người khi có trời mưa lớn thì có hiện tượng nước mưa từ bãi gỗ được thải ra môi trường chưa qua xử lý. Vì vậy, qua kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty cổ phần MDF VRG Dongwha phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện việc cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý lượng nước mưa từ bãi gỗ nguyên liệu theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh Bình Phước tại Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 19-3-2018, phải có biện pháp không để lượng nước mưa từ bãi gỗ nguyên liệu chảy tràn ra môi trường chưa qua hệ thống xử lý vào những thời điểm mưa lớn tránh làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và phát sinh kiến nghị, phản ánh kéo dài.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các công ty khai thác cao lanh trên địa bàn xã Minh Long: Đối với nội dung này, Sở TN-MT đã thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 709/VPUBND-KT ngày 5-4-2018 của Văn phòng UBND tỉnh, với nội dung giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải quyết kiến nghị của UBND huyện Chơn Thành tại Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 28-3-2018. Ngày 16-4-2018, Sở TN-MT đã có Công văn số 865/STNMT-TTr với nội nội dung như sau: Ngày 13-4-2018, Sở TN-MT kết hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chơn Thành tiến hành kiểm tra tại Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương - Chi nhánh khai thác và chế biến cao lanh Minh Long và Công ty TNHH SX-TM Hoàng Oanh, được kết quả như sau:

Đối với Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương - Chi nhánh khai thác và chế biến cao lanh Minh Long: Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép hoạt động khai thác cao lanh tại vị trí ấp 1 và ấp 6, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước tại Quyết định số 386/GP-BTNMT ngày 7-3-2011. Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án khai thác - chế biến cao lanh mỏ ấp 1 và ấp 6, xã Minh Long, huyện Chơn Thành với công suất khai thác 380.000m3/năm” và đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 28-7-2010.

Theo quy trình khai thác thì biện pháp phòng ngừa sự cố và đảm bảo an toàn trong khai thác thì khu vực khai thác sẽ được lập hàng rào và cắm biển cảnh báo nguy hiểm để cản, ngăn không cho người và súc vật rơi xuống khu vực khai thác. Qua kiểm tra thực tế hiện trạng khu vực khai thác tính từ bờ moong khai thác giáp với đường số 7, Công ty đã trừ ra 20m, đã lập hàng rào bảo vệ khu vực khai thác và gắn biển cảnh báo nguy hiểm theo biện pháp an toàn trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt… Qua kiểm tra, Sở TN-MT yêu cầu công ty cải tạo lại hàng rào bao quanh khu vực khai thác cho đảm bảo an toàn, đối với phần taluy bị sạt, lở thì phải có biện pháp khắc phục, gia cố, chống sạt lở theo đúng với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Đồng thời trong quá trình vận chuyển nguyên liệu phải có biện pháp che chắn tránh gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Đối với Công ty TNHH SX-TM Hoàng Oanh: Công ty TNHH SX-TM Hoàng Oanh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép hoạt động khai thác cao lanh tại vị trí ấp 2, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước tại Quyết định số 1750/GP-BTNMT ngày 6-11-2007. Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “khai thác, chế biến Kaolin - mỏ Kaolin tại ấp 2, xã Minh Long, huyện Chơn Thành” và đã được UBND tỉnh Bình Phước phê chuẩn tại Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 22-8-2006.

Qua kiểm tra thực tế hiện trạng khu vực khai thác tính từ bờ moong khai thác giáp với đất trồng cao su của người dân, Công ty đã trừ ra khoảng 30m và lập hàng rào bảo vệ khu vực khai thác và gắn biển cảnh báo nguy hiểm thực hiện các biện pháp an toàn trong khai thác. Độ sâu thực tế khu vực khai thác hiện tại khoảng 12m. Sở TN-MT yêu cầu công ty phải thường xuyên thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong khai thác tránh ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Đồng thời trong quá trình vận chuyển nguyên liệu phải có biện pháp che chắn tránh gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH LONG

Trưởng ban Biên tập:  ông Đinh Văn Sáng - Phó Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Khu phố 2, phường Minh Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0978.906.862

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử phường Minh Long - thị xã Chơn Thành" khai phát hành lại thông tin từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị