image banner
Quản trị phường Minh Long
HĐND phường Minh Long tổ chức Kỳ họp thứ 11 khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Lượt xem: 83
(HĐND) Sáng 27/12/2023, HĐND phường Minh Long tổ chức Kỳ họp thứ 11 khóa XII (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự kỳ họp có đồng chí  Đỗ Thị Vân, phó trưởng ban KTXH HĐND  thị xã; Đồng chí Đinh Thị Tuyết Sơn, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Văn Khôi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Hoàng Xuân Năm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ phường; các ông, bà là đại biểu HĐND thị xã trúng cử trên địa bà phường; các đồng chí đại biểu HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể phường; Bí thư chi bộ,  trưởng khu phố; trưởng Ban CTMT khu phố và đại diện cử tri trên địa bàn phường.
anh tin bai

Đoàn chủ tọa kỳ họp

    Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đinh Thị Tuyết Sơn, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết: Kỳ họp thứ 11, HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng như: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; xem xét thông qua 08 Nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền của HĐND phường về việc phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024; Nghị quyết về Chương trình hoạt động của HĐND phường năm 2024; Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND phường năm 2024; Nghị quyết về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về việc đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của HĐND phường. Đồng thời tiến hành thảo luận các nội dung cần thông qua; xem xét kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đã phản ánh trước kỳ họp.

anh tin baiĐ/c Đinh Thị Tuyết Sơn, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc kỳ họp

    Tại kỳ họp, đại diện thường trực HĐND, lãnh đạo UBND phường đã báo cáo kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kết quả hoạt động của HĐND phường năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo báo cáo đánh giá năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ phường tới các khu phố, sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn phường, tình hình kinh tế - xã hội  của phường tiếp tục duy trì ổn định. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường năm 2023 đạt 9.804.573.657 đồng đạt 92,68% so với dự toán điều chỉnh thị xã giao và dự toán điều chỉnh HĐND phường thông qua (đạt 20,91% so với cung kỳ năm 2022)Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị tiếp tục được quản lý chặt chẽ, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường từng bước được quan tâm, góp phần xây dựng phường ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp. Các lĩnh vực văn hoá – xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương được đảm bảo, phường hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện tốt. Công tác CCHC tiếp tục được duy trì, thực hiện 100% dịch vụ công mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến chứng thực điện tử theo quy định.

anh tin bai

Đ/c Đinh Văn Sáng, Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

     Năm 2023, hoạt động của HĐND phường có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao chất lượng các kỳ họp. Năm 2023, HĐND phường đã ban hành 13 Nghị quyết. Các Nghị quyết về quyết toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn phường năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ, chương trình giám sát năm 2024,…được ban hành đúng thẩm quyền; Việc điều hành, thảo luận, chất vấn của đại biểu và trả lời chất vấn được chú trọng; Việc Thực hiện Nghị quyết HĐND các cấp và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương được thực hiện có hiệu quả. Công tác giám sát tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện, các cuộc giám sát đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các nội dung chất vấn tại kỳ họp, kết quả thực hiện các kiến nghị giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường. Các đại biểu HĐND phường đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung của kỳ họp, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của cử tri, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND phường và đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ANCT – TTATXH tại địa phương...

anh tin bai
Đ/c Đỗ Minh Thành, Phó Chủ tịch HĐND phường báo cáo hoạt động của HĐND phường năm 2023
     Năm 2024, HĐND, UBND phường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiệu hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp; đẩy mạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Phấn đấu năm 2024, chỉ tiêu thu ngân sách đạt 100% trở lên, có 100% khu phố đạt khu phố văn hóa, từ  “Cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hóa”; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn phường đạt từ 96% trở lên... HĐND phường nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra; tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp; tăng cường hoạt động chất vấn đối với những người có trách nhiệm về những vấn đề mà cử tri và nhân dân phường quan tâm.
     Tại kỳ họp Ban thường trực UBMTTQ phường cũng đã báo cáo về hoạt động của Uỷ ban MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024; UBND phường báo cáo tình hình thực hiện công tác thu chi ngân sách năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, Ban kinh tế HĐND phường. Cũng tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND phường, đồng chí Hoàng Xuân Năm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã đánh giá một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri và HĐND phường trước và tại kỳ họp.
anh tin bai

Đ/c Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch UBMTTQ phường thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 

anh tin baiĐ/c Phạm Thị Hằng, trưởng Ban KTXH báo cáo thẩm tra theo lĩnh vực được phân công.
anh tin baiĐ/c Nguyễn Anh Toàn, trưởng Ban Pháp chế HĐND phường báo cáo thẩm tra tại kỳ họp.
anh tin bai
Đại biểu Võ Văn Lon chất vấn Chủ tịch UBND phườnganh tin bai

Đ/c Hoàng Xuân Năm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp.

 Công chức chuyên môn thừa uỷ quyền của UBND phường lên thông qua các nghị quyết thuộc lĩnh vực UBND tham mưu tại kỳ họp.

anh tin baiĐ/c Nguyễn Thị Thuỳ Dung, công chức tài chính - kế toán phường thông qua nghị quyết tại kỳ họp.
anh tin bai

Công chức VPTK  phường - Trương Thị Thanh Hà thông qua nghị quyết tại kỳ họp

     Kỳ họp thứ 11, HĐND phường đã xem xét thông qua 08 Nghị quyết và sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ 11, HĐND phường Minh Long khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo nội dung, chương trình đã đề ra./.

Nguồn: TT.HĐND phường.

Đỗ Minh Thành
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH LONG

Trưởng ban Biên tập:  ông Đinh Văn Sáng - Phó Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Khu phố 2, phường Minh Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0978.906.862

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử phường Minh Long - thị xã Chơn Thành" khai phát hành lại thông tin từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị