image banner
Quản trị phường Minh Long
Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới theo Chỉ thị 30-CT/TW
Lượt xem: 182
Ngày 14/5/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 155-HD/BTGTW thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

    Theo đó, việc hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới sẽ tập trung vào 03 nội dung chính sau đây:

    (1) Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 30-CT/TW trong cán bộ, đảng viên; phổ biến Chỉ thị tới các chi bộ; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên;

    (2) Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW;

    (3) Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

    Đơn cử nội dung chi tiết của (1) như sau:

    - Đóng góp của công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc. Vị trí, vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu đổi mới của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

    - Những điểm mới về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị; trong định hướng, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách lớn, quan trọng; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn, chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc phạm vi phụ trách.

    - Những yêu cầu mới về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

    - Những quy định mới về trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, phối hợp, cơ chế vận hành, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

    Lưu ý: Việc thực hiện phải đảm bảo các mục đích, yêu cầu như sau:

    - Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; khẳng định tuyên truyền miệng là phương thức tuyên truyền có tính đặc trưng và ưu thế trong bối cảnh thông tin phức tạp, đa chiều như hiện nay.

    - Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW.

    - Việc thực hiện Chỉ thị bảo đảm thống nhất với các quy định của Đảng, Nhà nước và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.

    Xem thêm tại Hướng dẫn 155-HD/BTGTW ngày 14/5/2024.

Minh Thành

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH LONG

Trưởng ban Biên tập:  ông Đinh Văn Sáng - Phó Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Khu phố 2, phường Minh Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0978.906.862

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử phường Minh Long - thị xã Chơn Thành" khai phát hành lại thông tin từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị